Đỗ Hồng

NHIỀU KHI ĐỜI SỐNG...


 
 
Nhiều khi đời sống chẳng còn thơ
Chỉ thấy mùa thu đứng lặng chờ
Trước ngõ vắng giàn hoa giấy đỏ
Gió thu hiu hắt nỗi ơ hờ
Ngày qua từng chuyến trên làn tóc
Chở cả trời thơ vượt cõi mơ
Vội vã đón mùa thu trở lại
Để đưa thuyền mộng rẽ sang bờ
 


Nhiều khi đời sống chẳng niềm vui
Chỉ thấy phong ba đến dập vùi
Từng khoảng trời thơ mây phủ kín
Nghe mưa rớt xuống những bùi ngùi
Gió thu đưa nhẹ từng cơn sóng
Về xuyến xao hồn mãi chẳng nguôi
Gom hết những chiều thơ mộng cũ
Sáng nay viết lại tặng cho ngườiĐược bạn: HB 08.03.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "NHIỀU KHI ĐỜI SỐNG..."