Đỗ Hồng

Hoài Vọng

Rời xa biển, ta về trong tháng chín
Buớc loanh quanh qua trí nhớ bồi hồi
Lời thơ nào còn vương vấn trên môi
Từ viễn phố, thơ bay về theo gió
 
Xin từ giã những ngày hè cháy đỏ
Những đêm buồn bên biển đón trăng lên
Ta nhớ em trong ngày tháng lênh đênh
Cho lòng bỗng xôn xao thành biển động
 
Tình nghiêng ngã trước gió đời lồng lộng
Bên ta ngồi là khoảng trống mênh mông
Tâm tư ta nghiêng xuống một dòng sông
Cho tư tưởng trôi về cùng biển cả
 
Ta trở lại con đường xanh bóng lá
Chợt thấy em áo trắng quyện mây ngàn
Nhịp guốc nào từ quá khứ còn vang
Trong thành nội có còn em Tôn Nữ?
 
Tiệc trăm năm ta chờ người tham dự
Hồn mỏi mòn trên phiến đá vần thơ
Mùa thu nào còn thấp thoáng trong mơ
Cho trời đất miên man niềm hoài vọng

Được bạn: HB 18.09.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hoài Vọng"