Đỗ Hồng

Dòng Thơ Từ Bi


Em có lần nào về đọc thơ
Thấy anh ngồi giữa nỗi bơ vơ
Trong thơ anh có tim vô lượng
Yêu biết bao người xưa đến giờ
 
Em đọc thấy gì trong trí anh
Phải chăng nỗi nhớ đã đâm nhành
Cho thơ bay tím trời mùa hạ
Như những sợi mưa rất mỏng manh
 
Anh gửi vào đây vội mấy dòng
Chắt chiu tư tưởng của ngàn sông
Xin về tưới mát đồng khô hạn
Đợi bóng ngày qua dưới gót hồng
 
Anh viết vào thơ muôn vạn lời
Những lời thầm lặng của trùng khơi
Chờ cơn gió mới về dâng sóng
Cho tiếng tình yêu vọng khắp trời
 
Từ nẻo thơ nào em đến đây
Cho anh gặp lại nửa hồn say
Lời thơ từ đó thành muôn sóng
Ru chút từ bi giữa tháng ngày


 

Được bạn: HB 18.09.208 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Dòng Thơ Từ Bi"