Nguyễn Triều Anh Tâm

Cuộc chơi

Em đã quên ta như người xa lạ
Cuộc chơi nầy em kẻ thắng ta thua
Phấn son đó tô lên đời nghiệt-ngã,
Em thay tình như trời nắng đổi mưa....
©
Em và ta thiên đường nay đã mất
Lời ngọc-ngà xưa nghĩa-lý bao nhiêu,
Nắng mưa cứ úa phai trên màu tóc,
Em bây giờ sám-hối mấy trăm điều?....

©Nguyễntriềuanhtâm
Adelaide tháng mười một 2004

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Cuộc chơi"