Tạ Tỵ

Tiếng giầy xóm cũ


Hun hút lối đêm
Vết chân người nhầy nhụa
Cầy trên đường lầy
Phố hẹp đìu hiu

Nằm kề cống rãnh
Nhịp phách dấy lên hồn cô quạnh
Âm thâm ngã xuống tay hoa
Một cánh xiêm tàn rơi đáy vực

Ai đi kia, Ai đi kia
Thất thểu bước mòn
Giầy vẹt gót
Âm ba rung bóng tối
Mưa lùa Tội Lỗi
Trôi vào xóm cũ Đau Thương

Đèn quạnh máu âm u
Nhạc điệu canh trường quyến rũ
Vòng môi riết chặt thây ma
Nghe gió cửa mồ lạnh lẽo
Xa xa khuất nẻo chân gầy

Ai đi về ngả ấy
Khuya tắt từ lâu
Mươi đốm lửa kinh kỳ
Vàng lên tê tái
Mầu da xạm cháy nắng giường
Men rượu đốt tròng mắt đỏ

Trông chờ hờ ơi
Ơ hờ mong đợi
Mái xiêu mai nở tình đời.Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 13 tháng 10 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Tiếng giầy xóm cũ"