Khù Khờ

Nhiệm mầu nửa đêm


Ngoài song vắng bóng trăng đầy
đong đưa ngọn gió … nghe lòng vắng tanh
mấy tuần bó gối nhìn quanh
tường chưa rêu phủ
đêm, ngày hoang vu
môi khô, miệng nhạt, nhác lời
mắt dáo dác kiếm thoáng hương, góc nào?
cô nàng covid vô hình
bám dai như đĩa trăm vòi cố đeo

Nửa đêm trở giấc nhìn quanh
dăm ba hạt bụi đuổi nhau quanh trần
đưa tay đỡ đốm sao rơi
môi khô khẽ hé
thơ
ngọt
ngát hương

Thơ em ôi giọt thuốc thần
đêm trao say, tỉnh
môi mềm
ngất ngây …

Khù Khờ

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 12 tháng 10 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Nhiệm mầu nửa đêm"