Trường Phi Bảo

Xuân Còn Thơ Ngây


Đêm khuya xuân lại hồi xuân
Nên thơ em cũng bâng khuâng nỗi niềm
Giục hồn nhớ thuở đầu tiên
Nghe từng rạo rực dạo miền yêu xưa
Lời thơ em hết buồn chưa
Hay lối thơ vẫn người xưa mong chờ
Từ ngày thuyền đã cập bờ
Bến duyên mùa cũ tới giờ bỏ không
Muốn về ngại chuyến đò đông
Vì mình lỡ buổi sang sông mất rồi
Biết là xuân lại bồi hồi
Lật từng kỷ niệm xa xôi mà buồn
Nghiêng mình, chạm khẽ môi hôn
Tương tư trở dạ xuân còn thơ ngây

03/07/2021

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 9 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Xuân Còn Thơ Ngây"