Yên Sơn

Một Thuở Bên Người


Kỷ niệm ơi có bao giờ trở lại
Những ngày vui vội vã chắp cánh bay
Người xa rồi kỷ niệm vẫn còn đây
Luôn nhắc nhớ làm đêm dài mất ngủ

Cứ chợp mắt là thấy toàn mộng dữ
Nghe bên tai lời thảng thốt chia ly
Ta yêu người với một mối tình si
Nên chia cách cũng hằn thêm tỳ vết

Kỷ niệm ơi có bao giờ vuột mất
Khỏi tầm tay trong cuộc sống bon chen
Xa nhau rồi lời hẹn ước chông chênh
Như giọt nước chực rơi đầu cánh lá

Dấu yêu ơi xin đừng quên nhau nhé
Niềm tin yêu ta đã trót dâng người
Kỷ niệm xanh xao héo úa môi cười
Nhập vào mộng cho linh hồn mỏi mệt.

042011

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 9 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Một Thuở Bên Người"