Ngã Du Tử

Trung Thu 2021


Lá thu xanh mỡn, hồn thu quạnh
Thành phố cong mình cảnh vắng teo
Lạnh lùng ngõ vắng trời thu bệnh
Mơ ước gì qua mấy xóm nghèo

Trăng thu lên đỉnh tròn vành vạnh
Mái phố lạnh tanh vắng tiếng cười
Ngắm trăng trên góc ngoài hiên vắng
Vẫn một vầng trăng của mọi người

Hằng ơi, ta thấy buồn chi lạ
Thành phố tôi yêu thiếu nụ cười
Dịch giã đó đây còn chưa dứt
Đèn trung thu con trẻ không chơi

Đâu phải mùa thu không thơ mộng
Người ơi, trăng nước vẫn ngàn năm
Bởi mùa dịch bệnh đành phong kín
Đợi đến mùa sau trọn ánh rằm


Ngã Du Tử
Trung thu 2021 dịch Covid

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 9 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Trung Thu 2021"