PEARL

Hành Trình Của Lá


Chiếc lá nhỏ nhoi
Được cây thai nghén
Búp làm cái kén
Nứt mắt chào đời.

Hứng ánh mặt trời
Tạo chất diệp lục
Lá lớn vùn vụt
Mơn mởn tươi xanh.

Ngày đón nắng hanh
Đêm phơi sương trắng
Lá vẫn thầm lặng
Vươn thẳng lên cao.

Chiếc lá lao xao
Vẫy chào ong bướm
Sợ gặp sâu róm
Rách áo mỏng manh.

Mùa Xuân nõn xanh
Mùa Hạ biêng biếc
Mùa Thu vàng mượt
Mùa Đông lìa cành.

Tuần hoàn quẩn quanh
Sinh ra từ đất
Vòng xoay vạn vật
Trở về đất tơi.

Cũng như kiếp người
Sinh, lão, bệnh, tử
Sẽ theo thứ tự
Miền cát bụi - về!

PEARL

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 17 tháng 9 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Hành Trình Của Lá"