Thu nhớ

mai ta hoá kiếp làm diên vỹmột buổi chiều thu anh và phố
lặng nghe tiếng lá nhớ vần thơ
mộng lòng anh có bao nhiêu ngõ
ngõ nào còn trống để ta mơ ... !?!ta mơ một giấc về quá khứ
ở chốn trần gian chỉ bụi mờ
tìm anh trong lá thu màu nhớ
tìm cả kiếp người vẫn chỉ mơ ...!

nơi đây ta sống bình yên quá
cả chút mộng lòng cũng vỡ tan
ta nghe tiếng sóng bên bờ đá
hay tiếng lòng ta đang thở than

hạnh phúc trần gian ta chẳng đoái
tình yêu nhân thế ta chẳng mong
cớ sao chiếc lá ngoài hiên rụng
nỗi nhớ lòng ta cứ đi rong

thơ anh câu chữ còn vương mãi
chưa phút tương phùng đã trăm năm
mai ta hoá kiếp làm diên vỹ
ở mãi cùng anh chốn nhân gian

sep. 15, 2021

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 17 tháng 9 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "mai ta hoá kiếp làm diên vỹ"