Lãng thi

Bạn Thơ...Này bạn thơ ơi... bóng ngã chiều!
Tà dương vài vạt nắng đăm chiêu
Câu thơ bằng hữu... Ôi!  Bằng hữu
Tự đáy tâm tư thương cảm nhiều
Tâm huyết cho đời--đời hư thực?
Chân tình đối cảnh--cảnh cô liêu!
Bạn thơ ơi, mấy ngàn năm... được
Tay bắt, mặt mừng... để nâng niu...

lãngthi
hạuydi
05dl2021

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 11 tháng 9 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Bạn Thơ..."