Diệu Tâm

Tranh Chữ


Ngời tâm đức sáng thuộc cung kiền
Tứ bảo văn phòng có mực, nghiên
Phượng múa vần xoay xoè cánh vẫy
Hành văn mộc mạc viết câu liền
Rồng bay nét lượn cong mình uốn
Cú pháp cầu kì họa chữ xiên
Luyện giữ tâm mình thêm hỷ lạc
Hành kim cứng rắn sẽ thôi phiền .

Sep3.2019
Diệu Tâm

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 20 tháng 6 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Tranh Chữ"