LangThangBNN

VƯỜN HOANG


vườn xưa
rơi sợi nắng chiều
sợi thưa sợi mảnh
liêu xiêu ngõ hồn

ta về
khua nhánh hoàng hôn
nghe run rẩy chạm
mái vòm mộng du

bước hoang
chiều lạnh tàn thu
rừng xưa trút lá
biệt mù chân mây

ta về
bẻ nhánh hao gầy
khơi tàn than đượm
mắt cay khói nồng

hình như
văng vẳng diêu bông
tìm chưa thấy lá
chiều không buông rèm...
Sydney 12 05 2021
Xichlo-LtBNN

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 2 tháng 6 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "VƯỜN HOANG"