Đuyên Hồng

Chiếc Lá Phu Thê


(Viết cho DV)
 
Chiếc lá tình thơ
Chiếc lá tình thu
Rơi rồi mọc bao mùa rồi vẫn thế
Em và ta chân trời - góc bể
Sao nỗi lòng chỉ có một không chia
 
Chiếc lá tình thu
Chiếc lá si mê
Đã vàng cả trang thơ thời son trẻ
Đã đốt hết mọi ưu phiền 
Hơn thế
Đã dỗ dành từng giấc ngủ, cơn mê… 
 
Chiếc lá tình thu
Chiếc gối phu thê
Chỉ gặp được qua từng giấc mộng
Chỉ hiểu hết qua tiếng gầm con sóng
Của bên này bờ biển dội bên kia… 
 
Chiếc lá tình thu
Năm tháng sẻ chia
Nào đã có chuyện hẹn thề dâu bể
Nhưng đã thấy những giọt buồn rơi lệ
Theo thơ người nhỏ xuống giữa đêm khuya 
 
Cảm ơn trời!  Chiếc lá Phu Thê!
Feb 27 2021Đuyên Hồng

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 23 tháng 3 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Chiếc Lá Phu Thê"