Vivi07

Nhớ trường cũ


Mây xuân rũ bóng non sông
Đời trai rũ nợ, chí công rũ tình !
 
Vạt nắng xuân rơi cố xứ
Quê người lữ thứ chim di
Bơ vơ một gã tình si
Nhặt sầu trường cũ, chia ly thuở nào
 
Nỗi nhớ xanh xao lủi thủi
Rớt từng hạt tủi yêu thương
Mây xuân u ám đoạn trường
Cài lên rêu phủ mái trường xót xa
 
Từ buổi tan gia lạc tổ
Quê nghèo lệ đổ tình rơi
Trường yêu ơi ! Vắt thói đời
Gom tia nắng rũ tạc lời cố tri
 
Sông núi hàn vi lận đận
Rũ thời mạt vận sử tang
Đêm nghe tiếng Quốc thở than
Bên bờ viễn xứ miên man canh trường
 
Lệ sử rớt vườn sỏi đá
Bạc đầu úa gã lìa quê
Tang xuân rũ bóng non hề
Liệm hồn Cố Quốc não nề trường yêu !
 
Vivi
Norway 17.03/2021

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 22 tháng 3 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Nhớ trường cũ"