Vũ Thương Giang

Người Xa


Sầu Đông rụng tím ngõ quê
Mộc Miên thắp lửa triền đê ,đầu  làng .
Giậu thưa , hương Bưởi bay sang .
Đậu vào giấc ngủ ,dịu dàng Tháng Ba.

Môi xinh khép nụ thật thà .
Dạ ngân tấu khúc , dặm xa vẫn chờ ...

Kiev 11/3/2021
Vũ Thương Giang

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 22 tháng 3 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Người Xa"