Lãng thi

Gõ Cửa


Nghe lạ... xuân này ta gõ cửa
Nhà em?  Hay  ngõ ngách hồn ta?
Lâng lâng hương sắc hoa ngày tết
Hay tiếng tự lòng vương vấn... xa...
Có động... biết tim mình rúng động
Lời thơ... nghe lai láng tình thơ
Hữu duyên âu cũng vài tri kỷ
Cóc... cóc... này em... có ở nhà?

lãngthi
hạuydi
03dl2021

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 22 tháng 3 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Gõ Cửa"