Vivi07

Đón tết quê cha


Ven đời rũ bước ven đời
Xứ người đón tết, tả tơi cõi lòng !

Đón tết quê cha lạc bể đời
Giữa lòng đất khách tủi buồn vơi
Lìa xứ hoài hương hoa tuyết rụng
Bi sử tình đời rũ lệ rơi

Lưu ly nửa bóng ngọn đèn mờ
Đốt từng hạt nhớ đốt niềm mơ
Thao thức tàn đêm thân phận lạc
Ngày xuân Quốc Mạt rũ bơ vơ

Khâm liệm hồn quê giữ vận xuân
Thương quê đón tết nhớ người thân
Cha Mẹ ! Bây giờ đâu còn nữa
Bao lần xuân đến rũ phù vân

Nhặt hoa nhân ái kết vòng tang
Cài lên hoang mộ nhục gia tàn
Ngày tết hững hờ "Chính Khí Việt"
Lạc loài cánh én rũ lang thang !

Vivi
Norway 06.02/2021

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 9 tháng 2 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Đón tết quê cha"