RĐinh

Chiếc Lá Cuối Đường 

Thu sang chiéc lá trở vàng
Như con người đã chuyển sang tuổi già
Nào đâu giấc mộng mơ xa
Chỉ còn lủng lẳng để mà chờ rơi
 
Lá vàng cánh mỏng nắng phơi
Biển dâu trong cuộc nhìn đời biến thiên
Đợi ngày tới cõi bình yên
Chẳng còn vướng bận lụy phiền thế-nhân
 
Có sinh vào cõi hồng-trần
Mới hay trần-trụi tím hồng trắng đen
Gió đưa lá lật lá nghiêng
Đảo chao đời lá giữa miền chơi-vơi
 
Gió lên dìu-dịu gió ơi !
Nhẹ đưa chiếc lá về nơi cuối đường !

RĐinh

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 9 tháng 12 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Chiếc Lá Cuối Đường"