Vivi07

Nhớ Quy Nhơn


Lìa xứ cố hương thầm ngóng
Nhớ mái trường yêu, rũ bóng trăng già!
 
Nhớ về kỷ niệm phố Quy Nhơn
Tà áo trắng bay gió biển vương
Mỗi lần tan học nghiêng vành nón
Bỡ ngỡ chờ ai trước cổng trường
 
Đêm hè thanh vắng biển mơ màng
Lao xao mặt nước gió miên man
Lùa con sóng vỗ bờ cát mịn
Đôi bóng giai nhân ướp mộng vàng
 
Nửa ánh trăng soi khóc mộ Hàn
Tiếng thơ sầu đọng ủ tình lang
Xót thương bạc phận duyên dang dở
Vỡ mộng tơ hồng lệ chứa chan
 
Thương quá Quy Nhơn lẻ bóng đời
Bao quanh núi biển đứng chơi vơi
Cầu đôi chào đón chân viễn khách
Dẫn lối chân tình dạo thảnh thơi !
 
Vivi
Norway 10.11/2020

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 24 tháng 11 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Nhớ Quy Nhơn"