Vivi07

Vịnh thu lìa xứ


Rừng cây vàng úa rũ xôn xao
Báo hiệu thu sang lá xạc xào
Chim sóc chăm lo xây dựng tổ
Bướm ong im lặng viếng thăm hoa
Ngậm ngùi đất mẹ tình tan tác
Buồn tủi quê cha lệ ngấn trào
Lưu lạc xứ người cơm áo ấm
Ngẫm buồn cố xứ dạ nao nao !

Vivi
Norway 25.9/2020

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 21 tháng 11 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Vịnh thu lìa xứ"