Nguyễn Triều Anh Tâm

em đeo mặt nạ lạ lùng
một nụ hồng vàng vừa nở
mùa xuân lại đã trở về
sao ta còn trong cơn mê
thành phố giới nghiêm lửa đỏ!

người chết tính bằng con số
em đeo mặt nạ lạ lùng
sao ta nhận ra hình dung
đầy bao nhiêu ngàn ngôi mộ

thành phố với cảnh bạo hành
người mẹ khóc con thất thanh
chỉ một lằn ranh biên giới
con người quá nhiều tội lỗi

tuổi đời bằm vập thân ta
địa cầu nầy sao quá nhỏ
kỷ niệm trở thành ngọc ngà
tình thương ngày càng mắc mỏ

        nguyễntriềuanhtâm
        adelaide mùa xuân tháng 9, năm 2020


 

Được bạn: đưa lên
vào ngày: 20 tháng 9 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "em đeo mặt nạ lạ lùng"