Vũ Thương Giang

QuênĐôi khi im lặng cả chiều .
Nghe tim thổn thức bao điều vô ngôn.
Đôi khi rút một sợi buồ
Từ  những cay đắng để luồn chỉ khâu .

Đôi khi nhặt những mảnh sầu.
Vá vụn vỡ để vết đau chóng liền …
Đôi khi lảng tránh ,vờ quên
Lòng thổn thức  mãi nhắc tên của người.

Đôi  khi uống cạn đơn côi .
Lạ thay nỗi nhớ vẫn trôi vật vờ…
Kiev 23/7/2020
Vũ Thương Giang

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 8 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Quên"