Diệu Tâm

Đắc Nhân TâmDuyên nhắc nhỡ, trên đường cuộc sống
Ðắc Nhân Tâm, cảm động lý tình 
Ðúng sai tương khắc tương sinh 
Cho ta nhận biết, tâm bình hoặc sân 

Hai năm trẻ, để cần học nói
Mất cả đời, nhịn giỏi lắm đa 
Người tôn quý phải như là 
Tâm mình rộng lượng, thứ tha mới tài 

Xe ngựa trống, dùng tai nhận biết * 
Tiếng âm thanh quả thiệt càng to 
Trống vang chẳng tại da bò 
Càng sâu xuống thấp, càng cho nước ròng 

Nói là một có trong năng lực 
Lặng im là trí thức huệ cao 
Cho dù gió thổi sóng trào 
Tâm sầu vượng khí tổn hao mấy phần

Như một áng phù vân danh lợi 
Chẳng mong cầu, nghĩ tới khoe khoang 
Nhân thân nhịp mạch đường hoàng
Lấy đâu tai biến, vỡ loang nghĩa đời 

Thu vừa chớm, lá rơi kín nẽo 
Cảnh trần gian bạc bẽo vô thường 
Hữu xạ ắt tự thiên hương 
Ai đòi đứng nhứt, ta nhường xếp sau 

Xanh trắng đỏ nhiều màu sắc thể
Tý sửu dần đứng kế mão thìn 
Vẹt mây án lộ rõ in 
Phàm phu chỉ dám giữ gìn cái tâm 

Gốc gỗ mục gieo mầm lan kiễng 
Bám thân cây hưởng tiếng đẹp sang 
Loài hoa sợ nắng úa vàng 
Hợp nơi thiếu ánh minh quang núi rừng 

Người cao quý không ngừng nhã ngọc 
Thuỷ mặc tranh chim chóc hiệp đàn 
Khiến cành nguyệt quế bất an 
Chậm ngay tĩnh động gẫy tàn lá xanh 

Qua không lọt cổng thành thì khổ 
Lạc vào nơi hầm hố rối ren 
Xa mờ le lói ngọn đèn 
Tưởng như thanh tịnh hồ sen Phật Bà 

Chơn thiện mỹ người ta hay nói 
Ðể chúng sanh học hỏi lau chùi
Tâm còn chưa thể đẩy lui 
Thượng tay hạ cẳng ... ngậm ngùi khách đi

" Nhân quý tắc ngữ trì" chưa thuộc
Cơ bản cầm xẻng cuốc chưa thông 
Người đi sai lối trần hồng 
Cách gì mở được cửa Không để vào

Vườn Lộc Uyển cổng cao bỏ ngỏ 
Chổ vườn nai nơi đó lắng lòng 
Nước nhăn chưa thấy tâm trong 
Dưới sâu mà nước chẳng ròng dịu êm 

Người mắt kém trời đêm quờ quạng
Thấy ánh đèn xao lãng tịnh thiền 
Phần nhiều tâm trí đảo điên 
Chuyển tâm oán giận người hiền thật tâm

Nền đất đẹp mống mầm không vững 
Lấy đâu ra được những toà nhà 
Ðất trời biển rộng bao la 
Mình như cát bụi trong sa mạc đời 

Trên đất khác là nơi hội tụ 
Hạt giống lành đầy đủ ngọt chua 
Heo mây ngọn cỏ gió lùa 
Cờ tướng đánh đổi cờ vua ích gì ! 

Ôm hình giã hoán di cảnh thật 
Pháp ngoài da đồng nhất tủy xương ? ! 
Hai quan điểm,luận trăm đường 
Thiên thai đất khách nhiễu nhương ý từ 

Dù vẫn biết chân như tìm khó 
Lúc ban đầu chuyện nhỏ bâng quơ 
Sự đời há dễ đâu ngờ 
Lòng thành chuyển hướng bài thơ giáo điều

Âu cũng bởi vần xiêu chữ méo 
Gạch xây nền nghiêng vẹo trắc bằng 
Lòng thành đổi lấy giá băng 
Ngoài kia vây kín quãng hằng tự cao 

Phong cách sống tiếp giao thế đó 
Làm cho mình khá rõ bạn hơn 
Bá Nha thì hiểu luật đờn 
Còn tôi sợ phạm từng cơn ngạo đời ../. 

Oct.02.2018HNTB
* ( lúc Đức Phật ngồi thiền nghe âm thanh xe ngựa )

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 26 tháng 8 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Đắc Nhân Tâm"