RĐinh

Bên Ao


Bên ao năm ấy mưa rào
Chúng mình chung nón che đầu trú mưa
Tình thơ vương hạt lưa-thưa
Trải bao năm tháng bây giờ chưa quên
 
Bên ao năm ấy chiều êm
Hái chùm hoa khế kết em mái đầu
Em xinh giả đóng nàng dâu
Ngờ đâu hoa khế tím mầu nhớ-nhung
 
Bên ao năm ấy ve vang
Phượng hồng đỏ rực bước đàng chân qua
Cảnh xưa nay đã vợi xa
Dáng xưa còn mãi vật vờ trong mơ
 
Bên ao năm ấy sang thu
Sen tàn phủ lớp sa mù giăng-giăng
Tôi đi chinh chiến bao năm
Ao theo cả bước hành quân đêm ngày
 
Hôm nay trở gót lại đây
Rực trời kỷ-niệm xanh cây bên đường
Xa ao em đã theo chồng
Lâng-lâng tôi bước ngập-ngừng bên ao
 
RĐinh

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 26 tháng 8 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Bên Ao"