Cố Quận

Đêm Mơ Màu Áo Trận XưaĐêm mơ áo trận xưa màu của thuở
Ngày Tháng Tư thành vỡ ngói tan hàng
Vượt Bể Đông trời sóng gió gầm vang
Chân viễn xứ! Sầu mang mang ly khách

Huế Mậu Thân giặc vào xiêu hồn phách
Tàn sát dân! Từng ngõ ngách thê lương
Máu nhuộm sân loang đỏ vết chân tường
Đồng sâu xác người sình trương đất lấp

An Lộc địa Tê Năm Tư tràn ngập
Sáu mươi hôm bóng địch khắp núi rừng
Hai mùa trăng ngồi bên xác rưng rưng
Thây chiến hữu! Tựa lưng hào tử thủ

Sài Gòn Bảy Lăm vành khăn tang! Cờ rủ
Hòn Ngọc Viễn Đông nét thanh tú đâu còn
Nam Việt Nam tù cải tạo héo hon
Già khóc trẻ! Cha xa con bé nhỏ

Đêm mơ áo trận xưa màu thủa đó
Ngày Tháng Tư từ bỏ cả lưu vong
Bốn hai năm đất khách hận nuôi lòng
Mai đây chiếm lại Non Sông Nước Việt

Đêm mơ áo trận xưa! Giòng thương tiếc


Cố Quận

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 22 tháng 4 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Đêm Mơ Màu Áo Trận Xưa"