Vũ Thương Giang

ANH...


Giấu trong sâu thằm  mắt cười.  
Long lanh một giọt buồn rơi lặng thầm .  
   
Thu mình vỏ ốc bao năm .  
Vẫn không trốn được , những trầm tích xưa …  
   
Chân qua phố cũ không mùa  
Niềm riêng khắc khoải , nhặt thưa nỗi lòng.  
   
Chợt  tiếng chuông vọng  đêm Đông .  
Giáng sinh về , lại nhớ mong một người …  
   
Chắp tay thỉnh nguyện : Chúa ơi!   
Xin Người nghe thấu những lời của con...  
 
Dù cho bể cạn , đá mòn ...  
Nhưng lời hẹn mãi sắc son vẹn thề...  
   
Đêm giáng sinh 24/12/2019  
Vũ Thương Giang

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 28 tháng 12 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "ANH..."