Nguyễn Triều Anh Tâm

cháy rừng


  mùa hè lửa đốt xứ ta   
rừng thiêu, nhà cháy, phong ba kinh hoàng.
 tìm em trong đống khói than
 saigon mưa nắng hai hàng lệ rơi
  ta đi qua hết quãng đời
em mười hai bến, nổi trôi bến nào?
cách xa thân phận lao đao
 ân tình xưa đó không chào tiển đưa
khóc chi một giọt lệ thừa?
dập dìu xe ngựa, mấy mùa trăng qua
 em còn xiêm áo lụa là
 ta nhìn mùa hạ xứ ta cháy rừng.

nguyễntriềuanhtâm
adelaide 19 /3/2019 


Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 9 tháng 11 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "cháy rừng"