Song Nhi

Chờ Người Về Với Yêu Thương


Đã dặn lòng là không viết nữa
Những vần thơ chất chứa oán hờn
Khơi chi tàn tro để đốm lửa
Đốt tim mình vào lúc cô đơn

Đã dặn lòng hãy thôi nhung nhớ
Một bóng hình xa khuất trời mây
 Tiếc làm gì đôi ba mảnh vỡ
Cho sầu bi theo đó dâng đầy

Đã dặn lòng là đừng nhìn lại
Qúa khứ tình đổ nát điêu tàn
Thuyền mộng giờ chìm sâu mãi mãi
Xa lắm rồi những giấc mơ hoang

Đã dặn lòng , dặn lòng mấy bận
Chuyện hợp tan như khói phù vân
Lời yêu ấy người nói cho có
Sao còn mong trăm năm được gần

Dặn lòng rằng đường tơ đã dứt
Quyết chẳng lưu luyến hay vấn vương
Vậy mà hoài  trắng đêm thao thức
Chờ đợi người về với yêu thương
 
Song Nhi

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 6 tháng 10 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "Chờ Người Về Với Yêu Thương"