Vũ Thương Giang

TỦI..
Bởi xa khuất nẻo dặm đàng ,
Nên đành lỡ chuyến đò sang bên người…
Bến vắng, một bóng lẻ loi.
Nhòe con mắt ướt .Buồn rơi  sẫm chiều …
 
Đường dài ,bóng nhỏ liêu xiêu.
Thẫn thờ  nhớ  tiếng sáo tiêu thuở nào .
Tay vò nát giấc chiêm bao .
Vẫn nguyên hẹn ước .Làm sao bội thề?
 
Lo toan vắt kiệt đam mê .
Hồn thơ chết yểu bên  lề mưu sinh .
Nên đành nhận tiếng phụ tình .
 Mong người Hạnh phúc.... Đau, mình tôi mang…

Kiev 30/06/2018

Vũ Thương Giang

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 3 tháng 7 năm 2018

Bình luận về Bài thơ "TỦI.."