Vũ Thương Giang

ƯỚC GÌ …
Hội tan .  
Lẻ  ngọn trúc đào .  
Chơ vơ trước gió .Buồn nao lòng chiều.  
Sân đình  cũng  phủ xanh rêu .  
Người đi  bỏ hát  
Bao nhiêu mùa  rồi ?  
   
Trách trầu têm quá nhạt vôi .  
Cho duyên chẳng đượm .  
Gãy  đôi lời nguyền …  
Ứơc gì  
Đến hẹn  
Lại lên .  
Người xa  về  hát giao duyên cùng mình…  
Kiev 07.5.2017  

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 16 tháng 5 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "ƯỚC GÌ …"