RĐinh

CẢM NHẬN NGÀY GẦN TẾTGần Tết chẳng thấy ồn-ào
Mà sao thấp-thỏm nao-nao cõi lòng
Ngày xưa đương độ tuổi hồng
Thấy quê-hương Tết lộng trong rộn-ràng
 
Trẻ mơ quần áo xênh-xang
Lớn lo dọn-dẹp, cỗ bàn đón Xuân
Cũng là vũ-trụ chuyển vần
Tàn Đông cây phải đến lần khai hoa
 
Môi-trường thời-tiết giao hòa
Người vui, chim hót, muôn hoa rộ cành
Không-gian nhuộm cả màu xanh
Quyện hòa sức sống rộn tình quê-hương
 
Nay ngồi nơi chốn tha phương
Xuân vào ngõ mộng lòng vương cảm-hoài
Mấy ngày rồi sẽ nhạt phai
Xuân đi lại bước vào đời cuồng quay
 
RĐinh
 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 24 tháng 1 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "CẢM NHẬN NGÀY GẦN TẾT"