Vũ Thương Giang

NGƯỜI CÓ HIỂU …?
  
Bao năm cảm xúc cạn vơi . 
Hồn thơ chết yểu  giữa  đời đắng cay . 
Biết người mong đợi từng ngày . 
Cố quên đời thực, vào đây mình cùng … 
  
Khơi nguồn cảm xúc nhớ nhung  . 
Nối mạch thơ cũ, mình từng gửi trao . 
Tứ thi vừa  chảy dạt dào 
Người  nỡ chì chiết …Hỏi sao không buồn? 
  
Nếu  thương chẳng thể nhiều hơn 
Cũng đừng  đay nghiến, cứa  hồn thơ  đau . 
Lòng như bấc đã cạn dầu . 
Giờ sao cháy lại thuở đầu nữa đây? 
  
Đành men theo tiếng mõ gầy . 
Nhặt câu kinh kệ, chắp tay khấn nguyền : 
Mong người phía ấy bình yên . 
Mong mình dịu lắng muộn phiền trong tâm . 
  
Chiều buông như một nốt trầm . 
Vô ngôn, chỉ thấy lặng câm cõi lòng… 
Kiev 03/11/2016 
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 17 tháng 11 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "NGƯỜI CÓ HIỂU …?"