Vũ Thương Giang

Buồn


 


Rót buồn vào cốc,
tự pha
Với đôi thìa đắng khuấy
và …
nhâm nhi.
Nhấp môi, cạn nửa xuân thì
Đã nghe mưa đọng
riềm mi ướt nhòe …

Chiều buồn tênh .
Phố vắng hoe,
Thong đâu lời trách, dội về trong tâm .
Bởi xa, gieo những hiểu lầm .
Đành thôi !
Oan ức bao năm, quen rồi .

Tiếng chì ,tiếng bấc xa xôi .
Sắc như dao cứa tim côi, nát bầm…
Kiev 21/8/2016
Vũ Thương Giâng

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 21 tháng 8 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Buồn"