Nguyễn Triều Anh Tâm

ta đi tìm nơi đâu    ta đi tìm nơi đâu,
    một khung trời nắng ấm
    tiếng chim hót xôn-xao
    trong khu vườn hồng thắm.
    ta đi tìm nơi đâu
    ngôi nhà xưa bé nhỏ,
    với tình thương ngọt ngào,
    con hẽm nghèo bụi đỏ?
    ta đi tìm nơi đâu
    tình cha mẹ cao sâu,
    tình anh em tha thiết..    
    cha mẹ xa biền biệt,
    anh em người một nơi,  
    ngày tháng trên tuổi đời
    kỹ niệm xưa nhiều lắm,
    bao thương nhớ đầy vơi..!
    ta bây giờ quên hết
    những ngày tháng lao-đao
    những năm dài mỏi mệt
    giấc khanh tướng công hầu!
    ta đi tìm nơi đâu,
    được một ngày bình thản,
    trong cõi đời tiêu-hao,
    với hạnh phúc ngọt-ngào?
       nguyễntriềuanhtâm
        27 tháng 7 năm 2013  

 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 14 tháng 6 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "ta đi tìm nơi đâu"