Nguyễn Triều Anh Tâm

50 năm nhìn lại
ta tìm về trường cũ,
trường cũ đã thay tên!
cái tên gì lạ quắc
nghe kỳ dị không quen.

năm mươi năm đã qua,
nửa đời người quá xa
tinh anh Petrus Ký
mãi mãi không nhạt nhòa.

ta qua thời niên thiếu,
tuổi thơ đã biết buồn.
từng đêm nằm dưới chiếu,
hỏa châu soi chiến trường !

biết yêu em từ đó,
những buổi chiều hẹn hò,
em thẹn thùng áo đỏ,
trong lòng bỗng thấy lo.

nhiều thằng bạn đi lính,
Thủ Đức hay Quang Trung.
người mẹ già ngồi khóc,
thương đứa con anh hùng

rồi tuổi trẻ bay mau,
quay cuồng trong cuộc sống
thấm thoát tóc hai màu
giấc nam kha tỉnh mộng!

bao nhiêu năm đa đoan
ta tìm về trường cũ,
ngô itrường cũ vàng son
bên dòng đời thác lũ.

nguyễntriềuanhtâm
petruskysaigonthángsáu 2016

 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 14 tháng 6 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "50 năm nhìn lại"