Nguyễn Triều Anh Tâm

giấc nam kha ta giờ tỉnh giấc nam kha,
thấy em lỏa thể choàng qua cuộc tình
ngựa xe thác lũ gập-ghình,
càn-khôn đang nóng chuyển mình chờ mưa….
hắt hiu một chén rượu thừa,
vòng tay em quấn buổi trưa muộn màng.
tóc em dài xuống địa-đàng,
chảy trên da thịt  hoàng lan đón mời ….
ta ngao-du mãi bên đời.
lòng trần vương vấn, lụy người với ta..
thôi rồi một giấc nam kha,
công hầu đã tỉnh, phồn hoa đã tàn !

        nguyễntriềuanhtâm
         saigon tháng 4 năm 2013

 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 3 tháng 6 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "giấc nam kha"