Vũ Thương Giang

Mắc Cạn Trong Mắt AiChưa qua sông Đuống ,sông Cầu.
Chưa nghe ai hát "Mời trầu","Còn duyên"*
Chưa xem hát đối trên thuyền
Mà hồn mắc cạn giữa miền ca dao.
Dưới vành nón thúng quai thao.
Nụ cười toả nắng ...xuyến xao lòng người.
Mắt nhung -trong vắt giếng khơi.
Dịu dàng quan họ để rồi vấn vương...Một lần qua bến sông Thương.
Trong chiều lảng bảng khói sương xa mờ.
Triền sông hoa cải ngẩn ngơ.
Nở chi vàng thế , chắc chờ gió Xuân?Lòng dâng cảm giác ngại ngần.
Dứt áo chẳng đặng ,bần thần nhớ mong.
Thôi đành mắc cạn giữa dòng.
Cho hồn neo đậu trong lòng mắt nhung. 


Vũ Thương Giang 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 19 tháng 1 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Mắc Cạn Trong Mắt Ai"