Song Nhi

Hoa Vàng Ngày Xưa 
Từ ngày mình biệt tin nhau
Thiên thai hoang vắng khác nào đồng hoang
Người vui phố thị xênh xang
Quên rồi nước biếc non ngàn thuở xưa

Đi qua ngần ấy nắng mưa
Hẹn thề ngày cũ cũng vừa phai phôi
Người giờ chắc đã quên rồi
Dấu yêu một thuở bên đồi dạ lan

Gã từ quan. Gã từ quan
Chẳng còn nhớ đóa hoa vàng từng yêu
Rừng sâu mất dấu một chiều
Rêu phong nhuộm phủ cô liêu lối về

Tình yêu như giấc ngủ mê
Tỉnh cơn mộng mị hẹn thề vụt bay


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 15 tháng 11 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Hoa Vàng Ngày Xưa"