Song Nhi

Nửa Chừng
Nửa chừng giận. Nửa chừng thương
Người ơi, bứt sợi tơ vương không đành
Biết rằng tình ấy mong manh
Kiếp này ta vốn chẳng dành cho nhau

Nửa ngọt ngào. Nửa đớn đau
Tình trong cách trở nhuộm màu sầu bi
Hỏi trăng sao vội khuyết đi
Phải chăng nhung nhớ điều gì trong đêm

Nửa hoang lạnh. Nửa ấm êm
Chữ duyên như lá bên thềm nhẹ rơi
Xui chi được gặp trong đời
Rồi gieo ly biệt hai nơi xa mờ

Nửa nhung nhớ. Nửa thờ ơ
Như con nhện cứ giăng tơ trói mình
Nhốt buồn vào cõi lặng thinh
Cố tìm lại chút yên bình trong tim

Nửa lưu luyến. Nửa đắm chìm
Thuyền tình lạc bến biết tìm nơi đâu .

Song Nhi
Oct 2, 2015
 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 13 tháng 10 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Nửa Chừng"