Song Nhi

Tương Tư Dạ KhúcĐàn ngân dạ khúc cung sầu
Nỉ non như tiếng phụng cầu hoàng xưa
Ngô đồng xơ xác cuối mùa
Ngoài kia gió thổi Thu vừa tàn phai .

Ngày dài ... đêm lạnh cũng dài
Năm canh khắc khoải hỏi ai thấu lòng
Thẩn thơ mấy bận bên song
Thương đời lá rụng biết Đông đang về .

Lững lơ n
a mnh trăng thề
Khuyết gầy treo giữa bốn bề khói sương
Đa đoan nên mãi vấn vương
Một mình trên bến Sông Tương đợi chờ .

Cổ cầm buồn tấu đêm mơ
Cho lau sậy ở đôi bờ bâng khâng
Trang đài má phấn nhạt dần
Hoa xinh rồi cũng có lần rụng rơi .

Người đi ,xây giấc mộng đời
Để nơi đây trắng một trời tương tư .

Song Nhi

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 5 tháng 11 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Tương Tư Dạ Khúc"