Diệu Tâm

Ở trần không lụy cõi trần


Kính hoạ bài "Kính Nghe Lời Mẹ Dạy" của Huynh Gia Linh

Lạnh. Lạnh đất mùa đông gió bão.
Đến tiết trời nắng ráo trưa hè.
Lời Người, chí thành con nghe.
Ở trần chẳng lụy ngựa xe gạo tiền.


Tiền khi hết ra liền trước mặt.
Gạo vơi rồi góp nhặt đầy lên.
Ngựa xe ... những thứ không tên.
Còn nhiều lắm việc làm nên cuộc đời.


Thân sống ở vào thời lúc cuối.
Trả rồi vay những buổi chi thâu.
Quẩn quanh quanh quẩn vui sầu.
Bao giờ tìm được vài câu Phật truyền.


Khi gặp gỡ nhân duyên kết trước.
Lúc lìa xa dứt được niềm đau.
Phượng Hoàng Cầu Khúc có nhau.
Sâm Thương ly biệt qua mau nổi buồn.


Rồi kết thúc vai tuồng thiện ác.
Gửi xiêm y, khúc nhạc, vai trò ...
Trở về đạo thất con lo.
Ở trần chẳng để dằn co cõi trần.


Diệu Tâm
Ngày 5 tháng 4, 2011

Được bạn: vdn 20.5.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ở trần không lụy cõi trần"