Triều Âm

LẠC NHỊP


Nắng có vỡ oà
đưa lòng người về nơi bến lạ

 
Hạt sương
vỡ đôi
Thinh không chết lặng
cho cả đất trời
hoà cả vào nhau .

 
Thiên thu
gói trọn niềm đau
Có là ảo ảnh
Đêm thâu dịu vời ?

 
Ngoài kia,
Thời gian ru hời
Lời ca quen thuộc
Mấy lời vuốt ve

 
Em à,
Em có lắng nghe

 
Trăm năm uẩn khúc
Về che lòng mình ?

Được bạn: ATT 03-01-2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "LẠC NHỊP"