Triều Âm

VONG VỊ TÌNH TA

 
 
Em tạo ảnh cuộc đời ta cô lẻ
Dệt thơ thành những năm tháng trở trăn
Gió thốc hồn nghe hoang lạnh ngàn năm
Tim an nghỉ nấm mồ hoang lạc lõng.

 

Ta tìm ta trong tháng ngày ảo vọng
Vô tận đời những ước mộng dở dang
Ta ngắm ta trong hoang lạnh điêu tàn
Trái tim yêu vô hồn đang mục nát.

 

Ta vẽ lại dấu đời ta nguệch ngọac
Những mảng màu đen trắng thuở không em
Ta phác họa mình trong những đêm đen
Em đi mất, đời ta màu tang trắng.

 

Treo ảnh ta trên bệ thờ tình ái
Hình dung em trong khắc khỏai tim mình
Đến bên ta, trong tương lai gần lắm
Nén chân tình, lần nữa, em thắp lên.

Được bạn: ATT 03-01-2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "VONG VỊ TÌNH TA"