Nhạc Sĩ:
Chưa biết?
Trình Bày:
Bích Tuyền
Ngồi Buồn Nhớ Mẹ

Tân Nhạc - Đấng Sinh Thành

Bùi ngùi nhớ Mẹ xa xưa
Nhớ câu Mẹ hát ru ta từng ngày
Thương nhang lắm ánh tro tàn
Đâu đây dáng Mẹ trần gian thuở nào.
Mẹ ta không có kim đao
Nón Mẹ thời nón quai thao đội đầu.
Rối reng tay bí, tay bầu
giấy nhuộm màu áo, vừa nấu bốn mùa.
Bao giờ cho tới mùa thu
trái hồng, trái bưởi đánh đu giữa dòng.
Bao giờ cho tới tháng năm
Mẹ ta trải chiếu ta nằm đếm sao.
Bờ ao đom đóm chợp chờn
trong đêm vẫn nghe như lời Mẹ ru.
Dạy con cái lẽ sống trên đời
mai sau biết con có còn nhớ không?
Ngồi buồn nhớ Mẹ xa xưa
câu ca Mẹ hát gió đưa về trời.
Dẫu con đi suốt cuộc đời
vẫn không ghi hết những lời Mẹ ru.

Nguồn: VG
Lời nhạc: Ct.Ly
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 18 tháng 5 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Ngồi Buồn Nhớ Mẹ"