Nhạc Sĩ:
Chưa biết?
Trình Bày:
Hạnh Nguyên
Gửi Em Chút Nắng Quê Nhà

Tân Nhạc - Quê Hương

Gửi về em chút nắng vàng đầu hạ
Thoáng mây bay lạng lẽ trước sân nhà
Gửi em chút hương đồng chùm hoa dại
Và gửi về cụm khói cuối trời xa
Nơi em đến, nhà cao đường phố lạ
Đâu tiếng ve quen thuộc góc vườn sau
Em vẫn biết nhưng làm sao gửi hết
Lũy tre làng thoang thoảng chút hương cau
Rồi một ngày em nghe lòng chạnh nhớ
Bếp lửa chiều hun hút cuối trời xa
Liếp phên che gió lùa qua mái rạ
Cánh diều con đồng cỏ ở quê hương
Em mãi cứ chút nắng vàng quê mẹ
Tiếng võng đưa mệt lã giữa trưa hè
Đồng mùa gặt còn thơm mùi rạ mới
Khói lam chiều quanh quẩn cuối bờ tre.

Nguồn: VG
Lời nhạc: Ct.Ly
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 15 tháng 5 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Gửi Em Chút Nắng Quê Nhà"