Cố Quận

Mấy Hôm Rồi Mưa Đổ


Mấy hôm rồi giông tố
Ngoài thu lá vàng bay
Mấy hôm rồi mưa đổ
Trời không nắng! Buồn thay

Bên kia vườn đâu tiếng
Nhè nhẹ ai bước chân
Cho hương tà gió quyện
Lụa người qua đây sân

Ta bổng lười âm chữ
Chiều mặc khói sương rơi
Ta bổng lười câu tứ
Trằn trọc đêm! Tình ơi

Mấy hôm rồi mưa đổ
Ta nhớ em vườn bên
Mong mai trời giông tố
Rồi cũng tan! Nắng lên

Cho thơ áo thu vàng


Cố Quận

Được bạn: ct.ly đưa lên
vào ngày: 20 tháng 1 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Mấy Hôm Rồi Mưa Đổ"