Huyền Lâm

Về ĐiLóc lăn chi chốn thị thành
Bon chen cứ mãi giựt giành hơn thua
Về đây cây trái bốn mùa
Vàng bông lúa trỗ gió lùa mênh mông

Về đi, về lại ruộng đồng
Chén cơm gạo mới thơm nồng tình quê .
Ai ơi ! thôi hãy quay về
Con kênh , bến nước trăng thề ngày xưa

Về nghe chim sáo gọi mùa
Trên cành mận chín líu lo khúc tình
Về đi, về lại quê mình
Bên giòng ngồi ngắm lục bình nổi trôi

Hèn , sang cũng một kiếp người
Thôi về quê cũ bỏ đời nắng mưa
Gió chiều nhẹ thổi đong đưa
Gió lay lả ngọn hàng dừa ven sông

"Tiếng con chim hót trên đồng
Khác con chim hót trong lồng rất xa"
Thì thôi về lại mái nhà
Tội gì mà cứ bôn ba với đời

Về đi nắng đã cuối rồi
Thị thành bỏ lại cho người bon chen ,

Huyền Lâm ..PT.937

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 24 tháng 4 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "Về Đi"