Huyền Lâm

Bốn Ba Năm Nhìn Lại .Bốn ba năm đăng đẳng
Ngày từng ngày lê thê
Đi qua đời mòn mỏi
Tưởng chừng trong cơn mê !

Bốn ba năm nhìn lại
Vết tích một màu rêu
Xanh thêm từng nỗi nhớ
Một bóng lẻ hoang chiều

Bốn ba năm im lặng
Ngồi gặm nhấm cuộc đời
Mới thấy đều sương khói
Khi bàn tay buông lơi

Bốn ba năm hoang phế
Bỏ mặc chẳng thèm nhìn
Theo từng mùa thay lá
Tất cả rồi sẽ qua

Bốn ba năm bỏ cuộc
Vác thập tự cho mình
Bước lần vào mộ địa
Quên hẳn chuyện nhân sinh...

HL/.Chung Tử ..

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 15 tháng 9 năm 2018

Bình luận về Bài thơ "Bốn Ba Năm Nhìn Lại ."